Oerbloemen

Een krachtig burgerinitiatief voor meer bloemen in ranst

Wat is Oerbloemen

We dromen er van om in Groot-Ranst meer bloemen en bijen te krijgen.

Volgens mij gaan we daar effect van zien, en kleurrijker dorpen krijgen.Misschien worden we zelf ook kleurrijker en vrolijker, en dan vooral, omdat dit leuk is om samen te doen.

Kom er Bij !

je kan in 2021 meedoen met de acties in scholen, helpen inzaaien, op een seizoens-bijeenkomst helpen, administratief of met ICT ondersteunen, of mee aan het stuur zitten van onze vzw in oprichting.

Interesse in onze werking? Zin om mee aan te sluiten? Je kan ons contacteren op info@oerbloemen.be of volg ons op instagram: @oerbloemen.

 

Wie zijn we

Onze groep bestaat uit kleine plaatselijke ondernemers (kruidenkweker, imkers, tuinaanleggers, …), geïnteresseerde inwoners en een vertegenwoordiger van Velt.

We willen met meer bloemen en bij-vriendelijke bomen de bio- diversiteit herstellen voor bijen en insecten. Dit burgerinitiatief richt zich zowel op inwoners van Groot Ranst, als ondernemers, als de gemeente zelf.

We zijn met enkele bewoners uit Ranst en deelgemeenten van start gegaan in 2019. Kort daarna werden er al een aantal acties uitgevoerd, zoals het in- zaaien van bloemenweides, het organiseren van lezingen rond bij-vriendelijke tuinen, …

In samenwerking met de gemeente Ranst.

Onze acties

Agenda 2022

“ Hoe de natuur dichter bij en in het dorp brengen “

De nazomer kondigt zich aan, hiermee willen we jullie graag uitnodigen op onze herfst-avond donderdag 20 oktober 2022 om 20.00 u in GC Den Boomgaard.

Een lezing met Jan Van den Bergh, ecoloog bij Blenders.

Hij is gespecialiseerd in natuur buiten het natuurgebied.

Zijn droom is om ecologische corridors te maken in het dorp,

zodat er méér léven terugkomt.

Dit kan, als natuurgebieden en dorpen geen afgesloten eilanden blijven, en als wij zorgen voor verbinding.

Hoe hier aan beginnen, en wat kunnen we zélf doen ?

Daar gaat het over.

Vragen die een antwoord zullen krijgen zullen gaan over:

“welke grond heb je in je tuin”

“welke inheemse bloemen en planten passen hierbij”

“waar kan je die dan ook bestellen?”

En de laatste vraag : wat kunnen we samen doen?

De bijdrage voor deze lezing bedraagt 10 euro. Je kan je inschrijven door te reageren op deze mail. De bijdrage mag gestort worden op

BE44 5230 8121 5145.

 

Zelf aan de slag... Enkele tips

*Niet meer bemesten. Wilde bloemnweides gedeien best op schrale grond

*1jarig mengsel moet je elk jaar terug afmaaien en inzaaien.

*meerjarig mengsel moet je maaien na de bloei (ergens in juni/juli ) Het maaisel enkele dagen laten liggen zodat de zaden kunnen vallen op de grond. Nadien het hooi afvoeren.

Na de winter nogmaals maaien en afvoeren. Tijdens de herfst en winter mag je gerust alles laten staan want dit zijn de ideale overwinterplaatsen voor veel insecten.

*Als je ergens een bloemenweide wil aanleggen kan je eventueel voor de winter het gras verwijderen en de grond verstoren. Je kan dan in de lente en Zomer zien wat er van nature allemaal uit de grond komt. Is dit niet het verwachte resultaat dan kan je nog bijzaaien en wat je niet wil verwijderen.

*Inzaaien kan je in principe doen op de momenten dat je normaal gazon zou zaaien dus april/Mei of augustus september.

Wil je meer professioneel advies dan kan je tercht bij onze lokale ondernemers uit deze lijst

(Let wel dit kan betalend zijn. Vraag dit bij contactname)

 Hans                http://www.hansjoris.be/

Jeroen             https://www.groen-atelier.be/

Wesley            http://www.supherbe.be/

Brent               https://www.tuinaannemer.be/users/whoosah


Wil je meer informatie over bijen en imkeren: https://bijenhuis.be/

 

Wil je meer informatie over kruiden en kruiden kweken: https://www.sanguisorba.be/

Onze kerngroep

Eric Boydens – arts & organisator boomgaardgesprekken
Ida Kox – Velt verantwoordelijk Groot Ranst

Daarnaast engageren zij zich in de stuurgroep:

  • Hans Joris en Katrien, tuinondernemingen
  • Pieter Bogaerts, bijenonderzoeker
  • Karel Cools, inwoners Oelegem en geïnteresseerd in groen
  • Jeroen Maes, Groen atelier
  • Peter De Moed, het Bijenhuis
  • Ivo Raus, buurman en handige Harry
  • Johan Baets, Liefhebbers van het Zoet (imkervereniging)
  • Bart Belmans, Sanguisorba
 

Wij krijgen ondersteuning van Vormingplus Antwerpen en de gemeente Ranst om het initiatief verder uit te bouwen.